Lidská práva

Každý člověk má lidská práva.

Má na ně nárok každá lidská bytost. Lidská práva existují proto, aby každý mohl žít dobře, svobodně a bezpečně. Jsou definována ve „Všeobecné deklaraci lidských práv“ Organizace spojených národů v celkem 30 článcích.

Lidská práva platí vždy a všude.

Úkolem každého státu je tato práva respektovat, garantovat a chránit je. Jde například o to, aby každý člověk měl přístup k potravinám a ke zdravotní péči, aby všechny děti mohly chodit do školy, aby existoval právní systém a policejní ochrana.

Přesto na celém světě dochází k porušování lidských práv. Proto je požadavek na dodržování lidských práv stále aktuální a potřebný. Kromě států nebo organizovaných skupin však pro lidská práva může něco dělat i každý z nás. Jen pokud je budeme všichni dodržovat, bude se lidem dařit dobře. Proto by mělo mít informace o lidských právech více lidí.

Ti, kdo znají svá práva, jsou schopni je uplatňovat, zasazovat se o ně a podporovat ostatní, kteří svá lidská práva realizovat nemohou. V každé zemi, v každém městě, v každodenním životě, v práci, v rodině, mezi přáteli, při jednání s neznámými lidmi.

Kde se v každodenním životě setkáváme s lidskými právy?

Zde je několik příkladů:


Když se účastníte demonstrace. Každému je zaručena svoboda shromažďování. (článek 20)


Když jste na vozíku a nemůžete navštěvovat všechna veřejná místa ve městě. Nikdo nesmí být diskriminován. (článek 2)


Když posíláte korespondenci, nikdo ji nesmí jen tak otevřít a přečíst si ji. Máte právo na soukromí. (článek 12)


Když se zamilujete, nezáleží na tom do koho. Máte právo si svobodně vybrat, s kým chcete být. (článek 16)


Ke stažení: Všeobecná deklarace lidských práv (všech 30 článků v němčině a angličtině)