Norimberk

V období národního socialismu byl Norimberk městem, ve kterém se konaly říšské sjezdy NSDAP. Jednou za rok se zde na několik dní shromáždil až milion Hitlerových stoupenců. Docházelo tehdy k porušování mnoha lidských práv. Kvůli rasistické a nehumánní ideologii nacistů trpělo mnoho jednotlivců i skupin. Miliony lidí byly pronásledovány, mučeny a brutálně zavražděny.

Dnes je Norimberk městem míru a lidských práv. Od otevření uměleckého díla Daniho Karavana se město věnuje zejména tématu lidských práv. Všichni lidé by se v Norimberku měli cítit dobře a znát svá práva.

Kancelář města pro lidská práva poskytuje informace a nabízí akce na téma lidských práv. Každé dva roky se uděluje Mezinárodní norimberská cena lidských práv. Tato cena je určena lidem, kteří bojují za dodržování a ochranu lidských práv ve své zemi. Kromě toho v Norimberku působí mnoho dalších organizací, které se zasazují o lidská práva.