Tyto webové stránky jsou společným projektem „Partnerství pro demokracii“ Norimberk v rámci spolkového programu „Demokratie leben!“ (Žít demokracii!), kanceláře pro lidská práva a rovné zacházení města Norimberk a Okresního kruhu mládeže Norimberk-město.

Idea

Chceme všem ve srozumitelné a kompaktní formě poskytnout informace o „Ulici lidských práv“. Tento web přináší informace o uměleckém díle, o jeho tvůrci Danim Karavanovi, o Norimberku jakožto „městě míru a lidských práv“ i o lidských právech jako takových. Kromě toho se tu zájemci mohou informovat o prohlídkách s průvodcem, které pro různé cílové skupiny pořádají naši vzdělávací partneři.

Finanční podpora projektu:

Se svolením:

Překlady a kooperace:

Muhittin Arslan (Türkçe)
Milada Vlachová (Čeština)
Köksal Avincan (Kurdî)
María Gabriela Valenzuela (Español)
Mariana Malaquias Guimarães (Português)
Aneta Reinke (Polski)