İnsan Hakları

Her insanın hakları vardır.

Bu haklar her insan için geçerlidir ve herkesin iyi, özgür ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için vardır. İnsan hakları, Birleşmiş Milletler’in “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde” toplam 30 maddede özetlenmiştir.

İnsan hakları her zaman ve her yerde geçerlidir.

Onlara saygı duymak, güvence altına almak ve korumak her ülkenin sorumluluğundadır. Buna örneğin: herkesin gıda ve sağlık hizmetlerine erişimi, tüm çocukların okula devam edebilmesi, bir hukuk sistemi ve polis koruması dahildir.

Buna rağmen tüm dünyada insan hakları ihlal edilmeye devam ediyor. Bu nedenle insan haklarına riayet etmek her zaman güncelliğini korumakta ve gereklidir. Ülkeler veya organize olmuş gruplardan hariç herkes de insan hakları için bir şeyler yapabilir. Ancak hepimiz insan haklarına bağlı kalir, saygı gösterir ve onu ihlal etmezsek, insanlik sonunda daha iyi olur. Bu nedenle insanlar daha fazla insan haklarını bilmelidir.

Haklarını bilenler her ülkede, her şehirde, günlük hayatta, işte, ailede, arkadaşlar arasında ve tanımadığımız insanlarla temasta bu hakları kullanabilir, savunur ve insan haklarından yararlanamayan diğer insanları destekleyebilir.

Günlük yaşamda insan haklarıyla nerede karşılaşıyoruz?

İşte bazı örnekler:


Bir gösteriye katıldığınızda. “Başkalarıyla bir araya gelme hakkına sahipsiniz.” (Madde 20)


Şehirdeki tüm halka açık yerleri tekerlekli sandalye ile ziyaret edemiyorsanız. „Hiç kimse ayrımcılığa maruz kalmamalıdır.“ (Madde 2)


Posta gönderdiğinizde, kimse onu açıp okuyamaz. “Mahremiyet bir insan hakkıdır.” (Madde 12)


Bir kişiye aşık olduğunuzda. „Kiminle beraber olmak istediğinizi özgürce seçme hakkına sahipsiniz.“ (Madde 16)


Dosyayı indir: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (30 maddenin tamamı)