Prawa Człowieka

Każdy Człowiek posiada prawa człowieka.

Należą się one każdemu człowiekowi. Są po to, aby każdy mógł żyć dobrze, w bezpieczństwie I na wolności. Prawa człowieka zostały określone w sumie w 30 artykułach Organizacji Narodów Zjednoczonych w „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”.

Prawa człowieka obowiązują zawsze i wszędzie.

Obowiązkiem każdego państwa jest ich poszanowanie, zapewnienie i ich ochrona. Przykładowo obejmuje to zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do żywności i opieki zdrowotnej, prawa do edukacji dla dzieci, prawa systemu sądowego i ochony policyjnej.

Mimo wszystko na całym świecie dochodzi do łamania praw człowieka. Dlatego postulat przestrzegania praw człowieka jest nadal aktualny i konieczny. Opócz państw i organizacji zorganizowanych każdy człowiek może przczynić się do poszanowania praw człowieka. Tylko wtedy gdy wszyscy będą ich przestrzegać, wszyscy ludzie będą mieli się dobrze. To jest powód dla którego wiecej ludzi powinno znać prawa człowieka.

Ten, kto zna swoje prawa, może z nich korzystać, wstawiać się za nimi i wspierać innych, którzy nie są w stanie korzystać z przysługujących im praw człowieka. W każdym kraju, w każdym mieście, w życiu codziennym, w pracy, w rodzinie, w kręgu przyjaciół, w kontaktach z nieznajomymi.

Gdzie w życiu codziennym spotykają nas prawa człowieka?

Tu parę przykładów:


Kiedy bierzesz udział w demonstracji. Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. (artykuł 20)


Jeśli używając wózka inwalidzkiego nie jesteś w stanie dotrzeć do miejsc publicznych w mieście. Nikt nie może być dyskryminowany. (artykuł 2)


Jeśli wysyłasz korospondencję, nikt nie może jej otworzyć i czytać. Twoja sfera prywatna jest prawem człowieka. (artykuł 12)


Jeśli się zakochasz, obojętne w jakiej osobie. Masz prawo sam wybrać, z kim się zwiążesz. (artykuł 16)


Tu można pobrać:
Powszechna deklaracja Praw Człowieka (wszystkie 30 artykułów)
Menschen-Rechte erklärt in einfacher Sprache

Weiterführende Links zur Vertiefung:
Dossier „Menschenrechte” der Bundeszentrale für Politische Bildung