Norymberga

W czasach nazistowskich Normberga była miastem zjazdów partii nazistowskiej, gdzie raz do roku przez parę dni gromadziło się prawie milion zwoleników/zwolenniczek Hitlera. W tym czasie wiele Praw Człowieka było łamanych. Wielu ludzi i wiele grup musiało cierpieć ze względu na rasistowską i nieludzką idologię nazistów. Wiele milionów ludzi było prześladowanych, torturowanych i zostało brutalnie zamordowanych.

Dziś Norymberga jest Miastem Pokoju i Praw Człowieka. Od momentu otwarcia Ulicy Praw Człowieka, dzieła sztuki stworzonego przez Daniego Karavana miasto poświęca się szególnie Prawom Człowieka. Wszycy ludzie w Norymberdze powinni się czuć dobrze i znać swoje prawa.

Miejskie Biuro do Spraw Człowieka informuje i organizuje wydarzenia dotyczące praw człowieka. Międzynarodowa Norymberska Nagroda Praw Człowieka jest przyznawana co dwa lata. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które walczą o poszanowanie i ochronę praw człowieka we własnych krajach. Wiele innych organizacji w Norymberdze działa na rzecz praw człowieka.