Strona internetowa o Ulicy Praw Człowieka jest wspólnym projektem „Partnerschaft für Demokratie“ Norymberga realizowanego w ramach federalnego programu „Demokatie leben“, biura do spraw Praw Człowieka i pełnomocniczki do spraw kobiet miasta Norymbergii i Kreisjugendringu Nürnberg-Stadt.

Pomysł

Informacje o Ulicy Praw Człowieka chcemy udostępnić dla każdego w sposób możliwie prosty do zrozumienia i zwięzły. Strona internetowa zawiera informacje o dziele artystycznym i artyście Danim Karawanie, Norymberdze jako „Mieście Pokoju i Praw Człowieka” i ogólne infomacje o Prawach Człowieka. Poza tym zainteresowani znajdą tu infomacje na temat możliwości rezerwacji wycieczek realizowanych przez partnerów edukacyjnych dla różnych grup docelowych.

Projekt dofinansowany przez:

Za zezwoleniem:

Tłumaczenia i współpraca:

Muhittin Arslan (Türkçe)
Milada Vlachová (Čeština)
Köksal Avincan (Kurdî)
María Gabriela Valenzuela (Español)
Mariana Malaquias Guimarães (Português)
Aneta Reinke (Polski)