Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z ust. 5 niemiecką ustawa o telemediach (TMG)

Stadt Nürnberg
Bürgermeisteramt
Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Frauenbeauftragte
Fünferplatz 1
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 / 231 – 50 29
Telefax: 0911 / 231 – 30 40
E-Mail: menschenrechte@stadt.nuernberg.de

Uprawniony do reprezentowania (§ 5 ust. 1 TMG; § 55 ust. 1 RStV)

Burmistrz Marcus König

Odpowiedzialność merytoryczna (§ 55 ust. 2 RStV):

Martina Mittenhuber Kierowniczka Menschenrechtsbüro Ust-ID: DE 133 552 578

i

Kreisjugendring Nürnberg-Stadt
Hintere Insel Schütt 20
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 / 81007 – 0
Telefax: 0911 / 81007 – 77
E-Mail: info@kjr-nuernberg.de

Der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt jest częścią Bayerischer Jugendring, KdöR, zgodnie ze statusem Bayerischer Jugendring. Kreisjugendring jest reprezentowany przez przewodniczącą Jessicę Marcus. Bayerischer Jugendring, KdöR, jest reprezentowany przez pierwszego prezydenta Filipa Seitza. Jako organizacja non profit i korporacja prawa publicznego, Bayerischer Jugendring podlega nadzorowi prawnemu bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, Rodziny i Integracji. USt-ID: DE129523460

Koncepcja, projekt i realizacja

studio MLLR
info@studio-mllr.com
studio-mllr.com